www.alvdalensfvof.se

   

 

   

 

Startsida

Fiskekort

Bestämmelser

Tillsyn

Bildgalleri

Kontakt

Länkar

 

 

 

©
Copyright
 
Älvdalens Fiskevårds  Områdesförening


Bestämmelser

 

  Bestämmelser

Fiskebestämmelser gällande turistfiskekort

Swedish>>

English>>

German>>

tillägg Älvdalens Skjutfält>>

tillägg Lilla Åsdammen mm>>

Fiskebestämmelser gällande fiskerättsägare,
delägare och ortsbor

Här>>

 


 Fiskebestämmelser
 Nya fiskebestämmelser
Fr o m 190601
gällande fiskerättsägare, delägare och ortsbor
samt nya bestämmelser gällande turistfiskekort.


Tillägg till bestämmelser
Inom Älvdalens Skjutfält är fisket i Aspvasslan, Kolmarktjärn samt Lånan endast tillåtet med delägarkort.

 


Nytt tillägg till bestämmelser
Turistfiskekortet gäller ej, fiske i Lilla Åsdammen, Hälltjärn samt privata
dammar inom byarna i Älvdalens fiskevårdsområde.