www.alvdalensfvof.se

   

 

   

 

Startsida

Fiskekort

Bestämmelser

Tillsyn

Bildgalleri

Kontakt

Länkar

 

 

 

©
Copyright
 
Älvdalens Fiskevårds  Områdesförening


Styrelse

Ordförande:

 

Torbjörn Andersson   ordforande@alvdalensfvof.se

070-2957111

Vice ordförande:

 

Jan Norell

 

Kassör:

 

Börje Lagerberg  kassor@alvdalensfvof.se

 

Sekreterare:

 

Anders Lagerberg

 

Ledamöter:

Suppleanter:

 

Tage Eriksson

   

Kjell Röjås

   

Göran Viktorsson

   

Knif Sven-Åke Frost

   

Ove Andersson

   
 Jonas Andersson    
 Kjell Nyström    
 Lars Mattsson    
     
     


Styrelsemöten

20-03-11
20-06-08
20-08-04
20-09-29
20-10-27

21-04-08
21-05-11
21-06-01
21-07-06

 

 

 

Årsmöteshandlingar

2020 (avser 2019)

2021 (avser 2020)

    
  Revisorer:
  Sören Bäfver, Tommy Hedén